Veselības veicināšanas materiālu kolekcija

Plakāti, atklātnes un pat pastmarkas — sabiedrības informēšana un paradumu ietekmēšana slimību ierobežošanai notika pa visdažādākajiem kanāliem. Kolekcijā ir materiāli no vairākām Padomju Savienības republikām un pat Ķīnas Tautas Republikas Veselības aizsardzības ministrijas. Informatīvie materiāli, kas ietilpst kolekcijā, veidoti, lai apkarotu epidēmijas, uzlabotu grūtnieču, māšu un bērnu veselību, cīnītos pret atkarībām, veicinātu personīgo higiēnu un samazinātu veselības problēmas darba vidē. Kolekcijā atrodas materiāli, kas izdoti kopš 20. gadsimta sākuma.