Jaunumi ESF atbalsta programmā

Jaunumi ESF atbalsta programmā

22.03.2021 - 31.12.2023

2021.–2022. gadā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tiks īstenota daudzveidīga publisko pasākumu programma, kas apskatīs aktuālas, ar sabiedrības veselības jomu saistītas tēmas. Publisko pasākumu programmā paredzētas videointervijas un diskusijas, kas veltītas veselības nozares aktualitātēm, garīgās veselības tēmai veltīta izstāde (sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru), praktiskas nodarbības, kas pētīs cilvēka lietotā uztura saikni ar vides un ekoloģijas problēmām, kā arī tiks piedāvāta cilvēka imunitātes darbību skaidrojoša lejuplādējama galda spēle. Iecerēto pasākumu lokā ir plānots īstenot ceļojošas teātra izrādes–izstādes, kurās ar muzeja kolekcijas objektu repliku palīdzību tiks vēstīts par atkarību mazināšanas un veselīga uztura tēmām. Paredzēta arī jaunu muzejpedagoģisko nodarbību veidošana, pieskaņojot nodarbības projekta “Skola 2030” kompetenču izglītības programmas prasībām.   

Projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši tiem, kas ir pakļauti teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus. 

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi (četrās prioritārajās veselības jomās), vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, kā arī nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Tāpat tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi un nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi. 

Projekta sadarbības partneri –  Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra un Valsts sporta medicīnas centrs (kopš 2018. gada reorganizēts).  

Projekta īstenošana plānota līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Plašāku informāciju par ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” īstenotajām aktivitātēm var iegūt Veselības ministrijas interneta vietnē 
https://www.vm.gov.lv/lv/veselibas-veicinasanas-un-slimibu-profilakse-sam-924 vai projekta vietnē esparveselibu.lv  

Vm Esf Lv Korigets

Esf 2ndcover 2
Pirmā pasaules kara ātrās palīdzības karietes makets. Ļeņingrada (Sanktpēterburga), 1962. gads
FacebookTwitter