Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs


Administrācija


Direktors
Kaspars Vanags
Direktora vietniece attīstības darbā
Dace Nulle
Direktora vietniece krājuma un pētniecības darbā
Daina Auziņa
Biroja vadītāja
Dzintra Ranceviča
Galvenā grāmatvede
Aija Ezeriete
Grāmatvede
Skaidrīte Judeika
Jurists
Aigars Klints
Datu aizsardzības speciālists

Publisko programmu un komunikācijas nodaļa


Vadītāja
Ilze Sirmā
Komunikācijas speciāliste
Līva Kalnača
Komunikācijas speciālists
Artis Ērglis
Komunikācijas speciāliste
Kintija Elīna Karaša
Muzejpedagogs
Kristaps Ozoliņš
Muzejpedagoģe
Nikola Rodionova
Muzejpedagogs
Valdis Ivaņinoks
Grafikas dizainers
Kirils Kirasirovs

Pētniecības nodaļa


Vadītāja
Kristīne Liniņa
Galvenais pētnieks
Mārtiņš Vesperis
Pētniece
Inga Vigdorčika
Pētniece
Rita Grāvere

Krājuma nodaļa


Vadītāja
Ilze Bule
Rokrakstu un retumu sektora glabātāja
Zane Alika
Foto, fono, kino un digitālā sektora glabātāja
Dita Kļaviņa-Lauberte
Lietisko materiālu sektora glabātāja
Vineta Blitsone
Mākslas sektora glabātāja
Antra Skripste
Glabātāja
Kristīne Zirne
Speciāliste
Elīna Kļaviņa
Krājuma priekšmetu fotogrāfs
Toms Majors

Saimniecības un projektu vadības nodaļa


Nodaļas vadītāja
Kristīne Radovica
Saimniecības vadītāja
Lienīte Šarkūna
Vadītājas asistente
Irma Dzene
Projektu vadītāja
Gerda Čevere-Veinberga
Speciālists saimnieciski tehniskajā darbā
Lauris Pavilons

Farmācijas muzejs


Administrācija


Direktore
Inta Vegnere

Speciālisti


Galvenais speciālists
Elvigs Kabucis
Speciāliste
Inguna Cīrule
Speciāliste
Solvita Brutāne
Speciāliste
Dzintra Kvalberga

A. Bieziņa memoriālais muzejs


Administrācija


Vadītāja
Ingrīda Pureniņa