Atpakaļ

Erasmus+ projekts

Viens vesels: iekļaujoši mācību līdzekļi skolēniem 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs partnerībā ar Vācija Higiēnas muzeju Drēzdenē (Deutsches Hygiene-Museum Dresden) un radošo apvienību “Kolektīvs” īsteno Erasmus+ projektu “Viens vesels: iekļaujoši mācību līdzekļi skolēniem” (One Health: inclusive learning tools for pupils).  

Kā viens no soļiem ceļā uz Bērnu muzeja izveidi, šis projekts ļaus iesaistīties starptautiskā pieredzes apmaiņā, pētīt labās prakses piemērus iekļaujošu ekspozīciju un pedagoģiskā satura  veidošanā bērniem, kā arī iesaistīt Latvijas skolu jaunatni Bērnu muzeja tapšanā.  

Projekta ietvaros kopā ar bērniem tiks radīts izglītojošs rīks ekspozīcijas prototipēšanai, kas vairāku mēnešu garumā apceļos Latvijas skolas un sniegs bērniem iespēju pašiem modelēt savu mini muzeju. Šis izglītojošais rīks iesaistošā un sadarbību veicinošā formātā ļaus apspriest un apgūt tēmas, kas saistītas ar veselību, iekļautību un rūpēm par sevi, vienam otru un pasauli mums apkārt, tādējādi veicinot bērnu veselības pratību un empātiju, kā arī attīstot radošo un kritisko domāšanu. Skolu apceļošanas laikā ievāktās zināšanas un dati tiks ieviesti, izstrādājot bērniem saistošu un iekļaujošu ekspozīciju.  

Projekta noslēgumā gūtā pieredze un atziņas tiks apkopotas brīvi pieejamā digitālā rokasgrāmatā Latvijas un Vācijas kultūras, izglītības un atmiņas institūcijām. 

 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Projekta nosaukums: “Viens vesels: iekļaujoši mācību līdzekļi skolēniem” (One Health: Inclusive Learning Tools for Pupils) 
Projekta nr.: KA210-SCH-AE6FC11E 
Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2023.- 28.02.2025. 
Projekta partneri: Vācijas Higiēnas muzejs Drēzdenē (Deutsches Hygiene-Museum Dresden), SIA “Kolektīvs” 

Dalīties:

Mēs gribam iepazīt savu apmeklētāju, lai veidotu labāku piedāvājumu tieši Tev – piekritīsi sīkdatnēm?