Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros līdz 2020. gada beigām muzejs ir īstenojis trīs muzejpedagoģiskās programmas:  

Muzejpedagoģiskā programma Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” 

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus, un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu veselībai. 

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā Rīgā, Antonijas ielā 1. 

Mērķauditorija: 7.–12. klases skolēni. 

Pedagoģiskā programma Tavs veselīgais uzturs” 

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā un rosināt ievērot veselīga uztura principus. 

Norises vieta: Farmācijas muzeja ekspozīcijā Rīgā, R. Vāgnera ielā 13. 

Mērķauditorija: 5.–8. klases skolēni. 

Muzejpedagoģiskā programma Seksuālā un reproduktīvā veselība” 

Programmas mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un prasmes seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmējot cieņpilnu un atbildīgu attiecību veidošanu. Programmas uzdevumi ir veicināt izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi cilvēka dzīvē, atbildīgu attiecību nozīmi seksuālās un reproduktīvas veselības jomā, kontracepcijas lietošanu, seksuāli transmisīvo infekciju riskiem un profilakses nozīmi, kā arī par aborta medicīniskiem un sociāliem aspektiem. 

Programmas norises vieta: izstāde “Seksuālā un reproduktīvā veselība” Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīgā, Antonijas ielā 1. 

Mērķauditorija:9.–12. klašu skolēni.  

Vm Esf Lv Korigets 1

Esf Cover
Gorkijas automašīnu rūpnīcā ražotā GAZ-22D ātrās palīdzības automašīnas modeļa makets. Ļeņingrada (Sanktpēterburga), 20.gs 60.tie gadi
FacebookTwitter

Reinsone Izm Kalendars

23. februārī plkst. 11:00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs aicina apmeklēt LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītājas un vadošās pētnieces Dr. philol. Sanitas Reinsones lekciju “Sabiedrības iesaistīšana digitālu kolekciju tapšanā: Latviešu folkloras krātuves piemērs”. Lekcija notiks zoom platformā.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālais arhīvs garamantas.lv darbojas kopš 2014. gada. Tas veidots kā atvērts digitālais resurss un darbojas arī kā platforma, caur kuru sabiedrība tiek aicināta piedalīties krājuma veidošanā.

Izmantojot digitālajā arhīvā integrētos digitālās līdzdalības (crowdsourcing) un materiālu iesniegšanas rīkus, LFK sadarbībā ar dažādiem partneriem īsteno publiskas iniciatīvas, kas palīdzējušas gan jau esošā krājuma jēgpilnai digitalizācijai, gan arī jaunu kolekciju tapšanai digitālā vidē.

Pēdējos gados īstenoti tādi projekti kā LFK Autobiogrāfiju krājums (www.autobiografijas.lv), Pandēmijas dienasgrāmatas, www.vardarbibasarhivs.lv, kā arī www.iesaisties.lv, kas apkopo visas LU LFMI digitālajos resursos īstenotās līdzdalības iniciatīvas.

Lekcijas mērķis ir dalīties pieredzē par digitālu līdzdalības projektu veidošanu, atklāt sastaptās problēmas un gūtās mācības, kā arī reflektēt par ieguvumiem un to, kā digitālās atvērtības un līdzdalības procesā mainās kultūras mantojuma institūcijas un tās lietotāju attiecības.

Lekcija notiek VKKF atbalstīta projekta “Krājuma priekšmets meklē cilvēkstāstu” ietvaros.

Par lektori

Dr. philol. Sanita Reinsone ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja un vadošā pētniece. Līdz 2021. gadam – Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv vadītāja, kuras pētnieciskās intereses saistītas ar dzīves pierakstīšanas tradīcijām, mutvārdu vēsturi un digitālās līdzdalības praksēm nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Pieteikšanās:

Līdz 22.02., plkst. 12:00, rakstot vineta.blitsone@mvm.lv Vietu skaits ierobežots.

Lekcija notiks PSMVM Zoom platformā, links uz lekciju tiks nosūtīts katram dalībniekam individuāli.

Projekta vadītāja:

PSMVM pētniece Vineta Blitsone, E: vineta.blitsone@mvm.lv

FacebookTwitter

Pirmajā diskusiju cikla “MVM sarunas” tiešraidē “Vai viegli būt veselam? Veselības uzvedība un veselības (ne)vienlīdzība Latvijā” diskusijas vadītāja sociālantropoloģe Anna Žabicka pievērsīsies faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselības uzvedību, veselības stāvokli un vienlīdzīgas iespējas uz veselības aprūpi. Būt “veselīgam” jeb tādam, kurš seko veselīga dzīvesveida ieteikumiem, veic regulāras rutīnas pārbaudes un ievēro veselības aprūpes profesionāļu norādījumus, ir daudz grūtāk apstākļos, kuros ir ierobežota finansiālā rocība, pastāv sociālekonomiskā nedrošība, iztrūkstošs sociāls un psiholoģisks atbalsts, limitētas darba iespējas, atbildība par citiem tuviniekiem, kā arī sarežģītas attiecības ar ārstiem vai nepatīkama iepriekšējā pieredze. Kādas sociālās problēmas un nevienlīdzības redz ģimenes ārsti savās praksēs un kā tās ietekmē cilvēka veselības stāvokli un viņa iespējas būt veselam? Ko cilvēki dara un var darīt paši, lai rūpētos par savu veselību ikdienā?

MVM sarunas vadīs sociālantropoloģe Anna Žabicka. Sarunas vieses ir sociālās politikas eksperte Ruta Zilvere un ģimenes ārste Linda Šīrone. Ruta Zilvere ir neatkarīgā sociālās politikas eksperte ar ilgu darba pieredzi Labklājības ministrijā politikas un tiesību aktu izstrādē, kā arī administratīvo struktūru un procedūru izveidošanā. Linda Šīrone ir ģimenes ārste Liepājā un SIA “Liepājas ģimenes veselības centrs” vadītāja.

Par MVM sarunām

Sākot ar 13.maiju, MVM piedāvā sarunu ciklu par veselību, kuru vadīs sociālantropoloģe Anna Žabicka. Cikls runā par veselību kā daudzskaitlisku pieredzi un realitāti. Kā to saprast? “Ķermenis, pacients, slimība, ārsts, tehniķis, tehnoloģija: to visu ir vairāk nekā viens”, raksta filozofe Annemarija Mola. Pat tad, kad diagnoze ir viena, es kā pacients ar diagnozi X pie viena speciālista esmu pavisam cits pacients, nekā pie cita ārsta. Ķermeņa, slimības un veselības izpausmes, gaita, attēlojums, pārstāvība un pieredze ir daudzskaitlīga, daudzslāņaina un robežās plūstoša realitāte, kuras veidošanā piedalās daudzu, mainīgu faktoru kopums. Mana veselība mainās no dienas uz dienu, no vides uz vidi, tā saskaras ar visu, kas ir man apkārt, un sadzīvo ar to, kas jau ir manī. Arī es kā cilvēks atrodos nepārtrauktās attiecībās ar “vairāk nekā cilvēku pasauli”, ar to domājot gan citas dzīvās radības, nedzīvo dabu, cilvēku radīto vidi, tehnoloģijas un fiziskās, politiskās, sociālās un prāta struktūras, kā arī mūsu līdzcilvēkus.

Šī MVM sarunu cikla ietvaros kopā ar medicīnas un sociālo zinātņu ekspertiem un jomas profesionāļiem runāsim par cilvēku un viņa/s veselību, mēģinot to ieraudzīt un aptvert daudz plašāk nekā “normu”, kas neprasa medicīnisku iejaukšanos. Sešās sarunās mēs pievērsīsimies tādām tēmām kā veselības nevienlīdzība Latvijā, cilvēku, kuri lieto narkotikas, vieta sabiedrībā un viņu piekļuve veselības aprūpei, pilsētvides ietekme uz veselības uzvedību, ēdienu un pārtikas ķēdēm, kā arī vientulība un seksuālā veselība un seksualitāte. Sarunu centrā ir cilvēks – viņa attiecības ar sevi, vidi, laiku, telpu un sociālpolitisko struktūru – un veselība, kuru mēs izdzīvojam. Uz tikšanos sarunās tiešsaistē muzeja Facebook lapā @MVMLV!

Par sarunu vadītāju

MVM sarunas vadīs sociālantropoloģe Anna Žabicka. Šobrīd Anna raksta disertāciju par novecošanos un (ap)rūpi Latvijas laukos, to balstot ilglaicīgā etnogrāfiskā pētījumā kādā mazā Latvijas lauku pansionātā. Anna ir specializējusies medicīnas antropoloģijā, īpašu akadēmisko interesi veltot novecošanas, rūpju, veselības un sociālās nevienlīdzības, nāves un radniecības tēmām. Ieguvusi maģistra grādus sociālajā antropoloģijā Veinas Valsts Universitātē ASV (Wayne State University, 2019) un Rīgas Stradiņa universitātē (2014), šobrīd studē Vīnes Universitātes (Universität Wien) doktorantūrā un pasniedz Medicīnas, Nāves un Radniecības antropoloģiju Rīgas Stradiņa universitātē.

Par ESF projektu

Videosarunu cikls “MVM sarunas” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši tiem, kas ir pakļauti teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus. Plašāku informāciju par ESF projekta īstenotajām aktivitātēm var iegūt Veselības ministrijas interneta vietnē  https://www.vm.gov.lv/lv/veselibas-veicinasanas-un-slimibu-profilakse-sam-924 vai projekta vietnē esparveselibu.lv 

Vm Esf Lv Korigets
Loterijasbiletemajaslapai 2
Pilna klases loze Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgajai naudas loterijai Nr. 21. Rīgā, 1930. g. oktobrī
FacebookTwitter