Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros līdz 2020. gada beigām muzejs ir īstenojis trīs muzejpedagoģiskās programmas:  

Muzejpedagoģiskā programma Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” 

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus, un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu veselībai. 

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā Rīgā, Antonijas ielā 1. 

Mērķauditorija: 7.–12. klases skolēni. 

Pedagoģiskā programma Tavs veselīgais uzturs” 

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā un rosināt ievērot veselīga uztura principus. 

Norises vieta: Farmācijas muzeja ekspozīcijā Rīgā, R. Vāgnera ielā 13. 

Mērķauditorija: 5.–8. klases skolēni. 

Muzejpedagoģiskā programma Seksuālā un reproduktīvā veselība” 

Programmas mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un prasmes seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmējot cieņpilnu un atbildīgu attiecību veidošanu. Programmas uzdevumi ir veicināt izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi cilvēka dzīvē, atbildīgu attiecību nozīmi seksuālās un reproduktīvas veselības jomā, kontracepcijas lietošanu, seksuāli transmisīvo infekciju riskiem un profilakses nozīmi, kā arī par aborta medicīniskiem un sociāliem aspektiem. 

Programmas norises vieta: izstāde “Seksuālā un reproduktīvā veselība” Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīgā, Antonijas ielā 1. 

Mērķauditorija:9.–12. klašu skolēni.  

Vm Esf Lv Korigets 1

Esf Cover
Gorkijas automašīnu rūpnīcā ražotā GAZ-22D ātrās palīdzības automašīnas modeļa makets. Ļeņingrada (Sanktpēterburga), 20.gs 60.tie gadi
FacebookTwitter

Reinsone Izm Kalendars

23. februārī plkst. 11:00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs aicina apmeklēt LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītājas un vadošās pētnieces Dr. philol. Sanitas Reinsones lekciju “Sabiedrības iesaistīšana digitālu kolekciju tapšanā: Latviešu folkloras krātuves piemērs”. Lekcija notiks zoom platformā.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālais arhīvs garamantas.lv darbojas kopš 2014. gada. Tas veidots kā atvērts digitālais resurss un darbojas arī kā platforma, caur kuru sabiedrība tiek aicināta piedalīties krājuma veidošanā.

Izmantojot digitālajā arhīvā integrētos digitālās līdzdalības (crowdsourcing) un materiālu iesniegšanas rīkus, LFK sadarbībā ar dažādiem partneriem īsteno publiskas iniciatīvas, kas palīdzējušas gan jau esošā krājuma jēgpilnai digitalizācijai, gan arī jaunu kolekciju tapšanai digitālā vidē.

Pēdējos gados īstenoti tādi projekti kā LFK Autobiogrāfiju krājums (www.autobiografijas.lv), Pandēmijas dienasgrāmatas, www.vardarbibasarhivs.lv, kā arī www.iesaisties.lv, kas apkopo visas LU LFMI digitālajos resursos īstenotās līdzdalības iniciatīvas.

Lekcijas mērķis ir dalīties pieredzē par digitālu līdzdalības projektu veidošanu, atklāt sastaptās problēmas un gūtās mācības, kā arī reflektēt par ieguvumiem un to, kā digitālās atvērtības un līdzdalības procesā mainās kultūras mantojuma institūcijas un tās lietotāju attiecības.

Lekcija notiek VKKF atbalstīta projekta “Krājuma priekšmets meklē cilvēkstāstu” ietvaros.

Par lektori

Dr. philol. Sanita Reinsone ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja un vadošā pētniece. Līdz 2021. gadam – Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv vadītāja, kuras pētnieciskās intereses saistītas ar dzīves pierakstīšanas tradīcijām, mutvārdu vēsturi un digitālās līdzdalības praksēm nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Pieteikšanās:

Līdz 22.02., plkst. 12:00, rakstot vineta.blitsone@mvm.lv Vietu skaits ierobežots.

Lekcija notiks PSMVM Zoom platformā, links uz lekciju tiks nosūtīts katram dalībniekam individuāli.

Projekta vadītāja:

PSMVM pētniece Vineta Blitsone, E: vineta.blitsone@mvm.lv

FacebookTwitter