Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros 2021. gada laikā muzejs ir īstenojis uztura darbnīcas un izstrādājis galda spēli.

Galda spēle IMUNO

Sadarbībā ar apvienību SIA “Kolektīvs” muzejs izstrādāja lejupielādējamu galda spēli IMUNO, kuras gaitā spēlētāji iepazīst iekšējos un ārējos faktorus, kas ietekmē cilvēka imunitāti, kā arī uzzina par būtiskākajiem atklājumiem imunitātes izpētes vēsturē. Aizraujošā veidā var noskaidrot imunitātes darbības principus un mūsu izvēļu nozīmīgumu tās veidošanā un stiprināšanā. Spēle piemērota spēlētājiem no 7 gadu vecuma un to var bez maksas lejupielādēt muzeja mājas lapā.

Uztura darbnīcas ģimenēm

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs sadarbībā ar SIA “OnPlate” izstrādāja uztura darbnīcas ģimenēm. Darbnīcās interaktīvā veidā ģimenēm tika piedāvāts izzināt vides ilgtspēju un nākotnes pārtiku, sezonālo un reģionālo produktu ietekmi uz veselību un vidi, veselīgu ēdienkarti skolēnam un uztura lomu emocionālās veselības veicināšanā jauniešiem. Projekta ietvaros tik realizētas četras nodarbības.

 


 

Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros līdz 2020. gada beigām muzejs ir īstenojis trīs muzejpedagoģiskās programmas:

Muzejpedagoģiskā programma “Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus, un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu veselībai.

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā Rīgā, Antonijas ielā 1.

Mērķauditorija: 7.–12. klases skolēni.

Pedagoģiskā programma “Tavs veselīgais uzturs”

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā un rosināt ievērot veselīga uztura principus.

Norises vieta: Farmācijas muzeja ekspozīcijā Rīgā, R. Vāgnera ielā 13.

Mērķauditorija: 5.–8. klases skolēni.

Muzejpedagoģiskā programma “Seksuālā un reproduktīvā veselība”

Programmas mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un prasmes seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmējot cieņpilnu un atbildīgu attiecību veidošanu. Programmas uzdevumi ir veicināt izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi cilvēka dzīvē, atbildīgu attiecību nozīmi seksuālās un reproduktīvas veselības jomā, kontracepcijas lietošanu, seksuāli transmisīvo infekciju riskiem un profilakses nozīmi, kā arī par aborta medicīniskiem un sociāliem aspektiem.

Programmas norises vieta: izstāde “Seksuālā un reproduktīvā veselība” Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīgā, Antonijas ielā 1.

Mērķauditorija: 9.–12. klašu skolēni.

Vm Esf Lv Korigets

Esf Cover 4 1024x456
Gorkijas automašīnu rūpnīcā ražotā GAZ-22D ātrās palīdzības automašīnas modeļa makets. Ļeņingrada (Sanktpēterburga), 20.gs 60.tie gadi
FacebookTwitter

Reinsone Izm Kalendars

23. februārī plkst. 11:00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs aicina apmeklēt LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītājas un vadošās pētnieces Dr. philol. Sanitas Reinsones lekciju “Sabiedrības iesaistīšana digitālu kolekciju tapšanā: Latviešu folkloras krātuves piemērs”. Lekcija notiks zoom platformā.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuves (LFK) digitālais arhīvs garamantas.lv darbojas kopš 2014. gada. Tas veidots kā atvērts digitālais resurss un darbojas arī kā platforma, caur kuru sabiedrība tiek aicināta piedalīties krājuma veidošanā.

Izmantojot digitālajā arhīvā integrētos digitālās līdzdalības (crowdsourcing) un materiālu iesniegšanas rīkus, LFK sadarbībā ar dažādiem partneriem īsteno publiskas iniciatīvas, kas palīdzējušas gan jau esošā krājuma jēgpilnai digitalizācijai, gan arī jaunu kolekciju tapšanai digitālā vidē.

Pēdējos gados īstenoti tādi projekti kā LFK Autobiogrāfiju krājums (www.autobiografijas.lv), Pandēmijas dienasgrāmatas, www.vardarbibasarhivs.lv, kā arī www.iesaisties.lv, kas apkopo visas LU LFMI digitālajos resursos īstenotās līdzdalības iniciatīvas.

Lekcijas mērķis ir dalīties pieredzē par digitālu līdzdalības projektu veidošanu, atklāt sastaptās problēmas un gūtās mācības, kā arī reflektēt par ieguvumiem un to, kā digitālās atvērtības un līdzdalības procesā mainās kultūras mantojuma institūcijas un tās lietotāju attiecības.

Lekcija notiek VKKF atbalstīta projekta “Krājuma priekšmets meklē cilvēkstāstu” ietvaros.

Par lektori

Dr. philol. Sanita Reinsone ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja un vadošā pētniece. Līdz 2021. gadam – Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv vadītāja, kuras pētnieciskās intereses saistītas ar dzīves pierakstīšanas tradīcijām, mutvārdu vēsturi un digitālās līdzdalības praksēm nemateriālā kultūras mantojuma jomā.

Pieteikšanās:

Līdz 22.02., plkst. 12:00, rakstot vineta.blitsone@mvm.lv Vietu skaits ierobežots.

Lekcija notiks PSMVM Zoom platformā, links uz lekciju tiks nosūtīts katram dalībniekam individuāli.

Projekta vadītāja:

PSMVM pētniece Vineta Blitsone, E: vineta.blitsone@mvm.lv

FacebookTwitter

Pirmajā diskusiju cikla “MVM sarunas” tiešraidē “Vai viegli būt veselam? Veselības uzvedība un veselības (ne)vienlīdzība Latvijā” diskusijas vadītāja sociālantropoloģe Anna Žabicka pievērsīsies faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselības uzvedību, veselības stāvokli un vienlīdzīgas iespējas uz veselības aprūpi. Būt “veselīgam” jeb tādam, kurš seko veselīga dzīvesveida ieteikumiem, veic regulāras rutīnas pārbaudes un ievēro veselības aprūpes profesionāļu norādījumus, ir daudz grūtāk apstākļos, kuros ir ierobežota finansiālā rocība, pastāv sociālekonomiskā nedrošība, iztrūkstošs sociāls un psiholoģisks atbalsts, limitētas darba iespējas, atbildība par citiem tuviniekiem, kā arī sarežģītas attiecības ar ārstiem vai nepatīkama iepriekšējā pieredze. Kādas sociālās problēmas un nevienlīdzības redz ģimenes ārsti savās praksēs un kā tās ietekmē cilvēka veselības stāvokli un viņa iespējas būt veselam? Ko cilvēki dara un var darīt paši, lai rūpētos par savu veselību ikdienā?

MVM sarunas vada sociālantropoloģe Anna Žabicka. Sarunas vieses ir sociālās politikas eksperte Ruta Zilvere un ģimenes ārste Linda Šīrone. Ruta Zilvere ir neatkarīgā sociālās politikas eksperte ar ilgu darba pieredzi Labklājības ministrijā politikas un tiesību aktu izstrādē, kā arī administratīvo struktūru un procedūru izveidošanā. Linda Šīrone ir ģimenes ārste Liepājā un SIA “Liepājas ģimenes veselības centrs” vadītāja.

Sarunas ierakstu var noskatīties muzeja Youtube kanālā šeit!

Par MVM sarunām

Sākot ar 13.maiju, MVM piedāvā sarunu ciklu par veselību, kuru vadīs sociālantropoloģe Anna Žabicka. Cikls runā par veselību kā daudzskaitlisku pieredzi un realitāti. Kā to saprast? “Ķermenis, pacients, slimība, ārsts, tehniķis, tehnoloģija: to visu ir vairāk nekā viens”, raksta filozofe Annemarija Mola. Pat tad, kad diagnoze ir viena, es kā pacients ar diagnozi X pie viena speciālista esmu pavisam cits pacients, nekā pie cita ārsta. Ķermeņa, slimības un veselības izpausmes, gaita, attēlojums, pārstāvība un pieredze ir daudzskaitlīga, daudzslāņaina un robežās plūstoša realitāte, kuras veidošanā piedalās daudzu, mainīgu faktoru kopums. Mana veselība mainās no dienas uz dienu, no vides uz vidi, tā saskaras ar visu, kas ir man apkārt, un sadzīvo ar to, kas jau ir manī. Arī es kā cilvēks atrodos nepārtrauktās attiecībās ar “vairāk nekā cilvēku pasauli”, ar to domājot gan citas dzīvās radības, nedzīvo dabu, cilvēku radīto vidi, tehnoloģijas un fiziskās, politiskās, sociālās un prāta struktūras, kā arī mūsu līdzcilvēkus.

Šī MVM sarunu cikla ietvaros kopā ar medicīnas un sociālo zinātņu ekspertiem un jomas profesionāļiem runāsim par cilvēku un viņa/s veselību, mēģinot to ieraudzīt un aptvert daudz plašāk nekā “normu”, kas neprasa medicīnisku iejaukšanos. Sešās sarunās mēs pievērsīsimies tādām tēmām kā veselības nevienlīdzība Latvijā, cilvēku, kuri lieto narkotikas, vieta sabiedrībā un viņu piekļuve veselības aprūpei, pilsētvides ietekme uz veselības uzvedību, ēdienu un pārtikas ķēdēm, kā arī vientulība un seksuālā veselība un seksualitāte. Sarunu centrā ir cilvēks – viņa attiecības ar sevi, vidi, laiku, telpu un sociālpolitisko struktūru – un veselība, kuru mēs izdzīvojam.

Par sarunu vadītāju

MVM sarunas vadīs sociālantropoloģe Anna Žabicka. Šobrīd Anna raksta disertāciju par novecošanos un (ap)rūpi Latvijas laukos, to balstot ilglaicīgā etnogrāfiskā pētījumā kādā mazā Latvijas lauku pansionātā. Anna ir specializējusies medicīnas antropoloģijā, īpašu akadēmisko interesi veltot novecošanas, rūpju, veselības un sociālās nevienlīdzības, nāves un radniecības tēmām. Ieguvusi maģistra grādus sociālajā antropoloģijā Veinas Valsts Universitātē ASV (Wayne State University, 2019) un Rīgas Stradiņa universitātē (2014), šobrīd studē Vīnes Universitātes (Universität Wiendoktorantūrā un pasniedz medicīnas, nāves un radniecības antropoloģiju Rīgas Stradiņa universitātē.

Mvm Sarunas Prieksmets—1
Pilna klases loze Latvijas Sarkanā Krusta trīsklasīgajai naudas loterijai Nr. 21. Rīgā, 1930. g. oktobrī
FacebookTwitter

Plkst. 18.00 Medicīnas vēstures muzeja dārzā vai konferenču zālē.

Dalība darbnīcā ir bez maksas, reģistrējoties vietnē šeit vai pa telefonu 26644548.

Vai esi kādreiz pievērsis uzmanību, kur augušas zemenes, kad liec tās savā iepirkumu grozā ziemā? Kā tas var būt, ka visu gadu veikalā iespējams atrast dažādus eksotiskus augļus? Cik tālu ceļu tie mērojuši līdz Latvijai? Vai zini, kādi dārzeņi, augļi un ogas raksturīgi katram gadalaikam Latvijā?

Darbnīcu vadīs uztura speciāliste Veronika Avdejeva, kura aicinās izzināt, ko nozīmē ilgtspējīgs uzturs – kāda ietekme uz vidi ir mūsu uztura un iepirkšanās paradumiem un kādi ir ieguvumi, izvēloties sezonālos un vietējos produktus. Dalībnieki varēs pārbaudīt zināšanas praktiskā veidā, gan nogaršojot mazāk populārus vietējos dārzeņus, gan arī paši izmēģinot savas prasmes izaudzēt ko veselīgu mājās uz palodzes.

Veronika Avdejeva ir uztura speciāliste. Izglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātē. Veronika ikdienā vada uztura nodarbības un meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem un turpina padziļināti apgūt uzturzinātni maģistrantūrā.

Dalībnieku skaits darbnīcā ir ierobežots. Pasākums tiks fotografēts, un tā laikā uzņemtās fotogrāfijas tiks publicētas pasākuma atskatā internetā un izmantotas projekta publicitātei.

Darbnīcu apmeklētājiem, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam, jāuzrāda COVID sertifikāts, kas apstiprina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu, vai negatīvs testa rezultāts. Sīkāk par apmeklējuma noteikumiem skatīt šeit.

Darbnīcas organizē Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs sadarbībā ar SIA “OnPlate”. “MVM uztura darbnīcas ģimenēm” tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.


Vm Esf Lv Korigets
Darbnica—1—plakatswww
FacebookTwitter

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā 17. augustā pulksten 18.00 notiks otrā MVM saruna “Veselīga pilsēta: kā radīt vidi, kurā kustēties ir viegli un forši”, kuras tiešraidi varēs vērot arī muzeja Facebook kontā. Sarunā sociālantropoloģe Anna Žabicka, arhitekts un sociālantropologs Matīss Šteinerts un Latvijas Ielu vingrošanas federācijas prezidents Rolands Kikors diskutēs par pilsētvidi, kas veicina fiziskās aktivitātes un mazina sociālās nevienlīdzības sekas.

Bieži vien, līdzīgi kā veselīga uztura kampaņas, arī aktīva dzīvesveida sociālās kampaņas koncentrējas uz cilvēku izglītošanu par to, ka sportot ir veselīgi un nozīmīgi. Šajā sarunā šķetināsim jautājumu loku, kādi vēl mehānismi līdz ar izglītošanu ietekmē un potenciāli maina cilvēku paradumus un stimulē aktīvu dzīvesveidu. Vai ir iespējams radīt pilsētvidi, kas visdažādākajos veidos veicinātu gan bērnu, gan pieaugušo fiziskās aktivitātes, piemēram, braukšanu ar velosipēdu, skriešanu, pārvietošanos kājām un vingrošanu? Kāda izskatītos šāda pilsēta? Un otrādi – kāda ir pilsēta, kas veicina pasivitāti? Kādas salīdzinājumā ar lielpilsētām ir mazpilsētu un lauku teritoriju priekšrocības un trūkumi, lai cilvēki uzturētu sevi labā fiziskā formā? Kas dažādās Latvijas vietās jauniešus un pieaugušos mudina nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un cik nozīmīgi ir bezmaksas sporta treniņi bērniem un pusaudžiem, lai attīstītu vēlmi kustēties?

Šoreiz sarunas dalībnieki uz veselību raudzīsies no arhitektūras, urbānās plānošanas, tautas sporta un iedzīvotāju iesaistes skatupunkta un diskutēs, vai ir iespējama (pilsēt)vide, kas ne vien veicina fiziskās aktivitātes, bet arī mazina sociālās nevienlīdzības sekas.

Par sarunas dalībniekiem

Anna Žabicka ir sociālantropoloģe, kura pašlaik raksta disertāciju par novecošanos un (ap)rūpi Latvijas laukos, to balstot ilglaicīgā etnogrāfiskā pētījumā kādā mazā Latvijas lauku pansionātā. Anna ir specializējusies medicīnas antropoloģijā, īpašu akadēmisko interesi veltot novecošanas, rūpju, veselības un sociālās nevienlīdzības, nāves un radniecības tēmām. Ieguvusi maģistra grādus sociālajā antropoloģijā Veinas Valsts universitātē ASV (Wayne State University, 2019) un Rīgas Stradiņa universitātē (2014), pašlaik studē Vīnes Universitātes (Universität Wien) doktorantūrā un pasniedz medicīnas, nāves un radniecības antropoloģiju Rīgas Stradiņa universitātē.

Matīss Šteinerts ir praktizējošs arhitekts un sociālantropologs ar darbības virzienu urbānajā antropoloģijā, kura interešu lokā ir pilsētplānošanas situācijas analīze, alternatīvās pārtikas apgādes pilsētā, ceļmalu memoriāli un tiesības uz pilsētu. Matīss ir studējis Latvijā un ASV, tagad ir pasniedzējs Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē un Rīgas Stradiņa universitātes sociālās antropoloģijas studiju programmā.

Rolands Kikors ir Latvijas Ielu vingrošanas federācijas prezidents. Ikdienā Rolands ir profesionāls jurists, Šveices bankas “Dukascopy Bank SA” grupas juridiskā un AML departamenta vadītājs. Brīvajā laikā Rolands turpina aktīvi nodarboties ar sportu – brīvo un grieķu-romiešu cīņu, CrossFit un ielu vingrošanu, kas kopš 2019. gada pavasara Latvijā ir atzīta par oficiālu sporta veidu.

MVM sarunu cikla centrā ir diskusija par veselības jēdzienu. Veselība, ko mēs izdzīvojam, ir daudzslāņaina un mainīga atkarībā no to ietekmējošiem faktoriem, kas ne vienmēr ir medicīniski. Sarunu cikla ietvaros kopā ar medicīnas un sociālo zinātņu ekspertiem un jomas profesionāļiem pievērsīsimies tādām tēmām kā veselības nevienlīdzība Latvijā, narkotikas lietojošu cilvēku vieta sabiedrībā un viņu piekļuve veselības aprūpei, pilsētvides ietekme uz veselības uzvedību, ēdienu un pārtikas ķēdēm, kā arī vientulība, seksuālā veselība un seksualitāte.

MVM sarunu cikls tiek īstenots ar Frīdriha Eberta fonda atbalstu.

Pasākumu klātienē muzejā var apmeklēt tikai, uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Vietu skaits ir ierobežots, aicinām iepriekš reģistrēties, zvanot pa telefonu 26644548, sākot ar 13. augustu.

Pasākuma tiešraidei var pieslēgties muzeja Facebook kontā šeit. Sarunas ieraksts ir pieejams mūsu Youtube kanālā.

Mvm Sarunas Prieksmets—2 Final
Fajansa minerālūdens krūzes. Karlsbādena (Karlovi Vari), 20. gs. 30. gadi.
FacebookTwitter

Plkst. 18.00 Medicīnas vēstures muzeja dārzā vai konferenču zālē.

Dalība darbnīcā ir bez maksas, reģistrējoties vietnē šeit vai pa telefonu 26644548.

Bieži vien ir grūti orientēties lielajā informācijas daudzumā, lai saprastu, kāds uzturs ir veselīgs bērniem un kādus produktus labāk izvēlēties, lai bērna augošais organisms uzņemtu visas nepieciešamās uzturvielas.

Darbnīcu vadīs uztura speciāliste Veronika Avdejeva, kura iepazīstinās ar skolas vecuma bērnu ēdienkarti – tās veidošanas pamatprincipiem, ar to kā vecāki un izglītības iestāde var ietekmēt bērna uztura paradumus un veicināt veselīgas izvēles, kā arī ar pamatprincipiem, kas atvieglo ikdienu, veidojot maltītes bērniem. Darbnīcas laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta pārtikas produktu sastāva izvērtēšanai, tā veicinot izpratni par to uzturvērtību, kas iepērkoties palīdzēs izvēlēties veselīgāko produkta alternatīvu. Dalībnieki varēs piedalīties uztura detektīvā, pagatavot un degustēt našķus ar veselīgām sastāvdaļām un gūt iedvesmu dažādām receptēm, ko izmēģināt savā ikdienā.

Veronika Avdejeva ir uztura speciāliste. Izglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātē. Veronika ikdienā vada uztura nodarbības un meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem, un turpina padziļināti apgūt uzturzinātni maģistrantūrā.

Darbnīcu apmeklētājiem, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam, jāuzrāda COVID sertifikāts, kas apstiprina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu, vai negatīvs testa rezultāts. Sīkāk par apmeklējuma noteikumiem skatīt šeit.

Darbnīcas organizē Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs sadarbībā ar SIA “OnPlate”. “MVM uztura darbnīcas ģimenēm” tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.1/16/I/001 “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.


Vm Esf Lv Korigets
Darbnica—2—plakatswww
FacebookTwitter