Atpakaļ

Ceļojošais muzeja krājums

Piesaki savā skolā

Atsaucoties uz kāda bērna uzdotu jautājumu "Vai kaķi raud?", Ceļojošais muzeja krājums ļauj daudzveidīgi izzināt emocijas, kā veidojas asaras, kas spēj saraudināt kaķus un kas – cilvēkus, kā raudāšanā un emocijās piedalās nervu sistēma, smadzenes un acis, un kā atpazīstam emocijas cilvēkos un kaķos. Ceļojošais muzeja krājums ir paredzēts 2.–6. klašu skolēniem un ietver Medicīnas vēstures muzeja krājumā esošu priekšmetu un fotogrāfiju kopijas, dažādus uzdevumus un izglītojošus materiālus, cilvēku pieredzes stāstus un priekšmetus, kā arī pierakstu lapas un planšetdatorus ar paskaidrojumiem video formātā.

Kopīgi pētot, radoši darbojoties un iztaujājot dažādas ar emocijām, anatomiju, veselību un labbūtību saistītas tēmas, skolēni attīstīs savas sociāli emocionālās prasmes, radošo un kritisko domāšanu, veicinās empātiju, rūpes par sevi, vienam otru un pasauli mums apkārt, kā arī veidos iekļaujošāku izpratni par to, cik dažādi apkārtējo pasauli pieredz un uztver gan cilvēki, gan dzīvnieki.

Ceļojošais muzeja krājums veidots, domājot par saderību ar skolā apgūstamo mācību saturu. Tas būs saistošs, apgūstot dabas un sociālās zinības, kā arī būs noderīgs palīgs “Klases stundām”.

 

Kā norisinās darbs ar Ceļojošo muzeja krājumu klasē?

Nodarbība veidota kā pašvadīta mācīšanās klasē, kuru koordinē skolotāja/-s – darbs notiek grupās, skolēni aizpilda pierakstu lapas, pēta Ceļojošā muzeja krājumā esošos priekšmetus, skatās video planšetdatoros, sadarbojas. Darbību secību nosaka pierakstu lapu uzdevumi. Būtiska ir sadarbība – lai gan ir vairāki individuāli pildāmi uzdevumi, vairums uzdevumu prasa sadarboties un apspriesties. Ir daudz taktilas pieredzes un praktiskas darbošanās – priekšmeti, ko aptaustīt, izjaukt, salikt kopā, pasmaržot, izmērīt. Nodarbības sastāvdaļa ir arī skaidrojoši video gan ar ekspertu – ārstes-psihoterapeites Leldes Smiltes-Brečas un veterinārārstes Astras Ārnes – stāstiem, gan dažādu vecumu bērnu un jauniešu pieredzes stāstiem par viņu asarām, emocijām, kaķiem. Nodarbības saturā iekļauta dažādu veselību pieredze – stāstnieku vidū ir arī neredzīga jauniete, kā arī ar savu pieredzi dalās puisis, kurš lieto acs protēzi un savu vairs neizmantoto protēzi ir nodevis Ceļojošajam muzeja krājumam. Nodarbība ļauj uzzināt un pieredzēt gan anatomiski skaidrojošu informāciju un uzdevumus, gan uzdevumus, kas skar emocijas un to izprašanu.

 

Nodarbībai nepieciešamais:

- laiks – divas secīgas mācību stundas;
- telpa – ideālā gadījumā atbrīvota telpa, kurā var darboties uz grīdas (katras grupas kastē ir paklāji, kas iezīmē grupas darbošanās vietu);
- rakstāmrīki;
- pierakstu lapas – A4 formātā, drukājamas arī melnbaltas;
- kopīgs ekrāns vai interaktīvā tāfele video rādīšanai. Zemāk lejupielādējami rādāmie video;
- nodarbības instrukcijas skolotājiem.

 

Lejupielādē nodarbības materiālus ŠEIT:

- Instrukcijas skolotājiem, lai sagatavotos nodarbībai.
Pierakstu lapas skolēniem, A4 formātā, drukājamas arī melnbaltas.
Video faili, kas kopīgi skatāmi nodarbības laikā uz ekrāna vai interaktīvās tāfeles. 
- Ceļojošā muzeja krājuma saņemšanas–nodošanas apliecinājums. Šis apliecinājums jāaizpilda un jāparaksta katram skolotājam, kas vada nodarbību. Tajā norādīti visi krājumā iekļautie priekšmeti, lai skolotāji var pārliecināties, ka krājumu saņem un nodod pilnā komplektācijā. Parakstītie apliecinājumi pēc nodarbības jāievieto sūtīšanas kastē nogādāšanai atpakaļ uz muzeju.
Apliecinājums par skolēnu skaitu katrā nodarbībā. Ceļojošais muzeja krājums ir veidots Erasmus+ projekta ietvaros, tādēļ projekta atskaitēm nepieciešami skolotāju parakstīti apliecinājumi. Pēc nodarbības tie jāievieto sūtīšanas kastē nogādāšanai atpakaļ uz muzeju.

 

Kā rezervēt Ceļojošo muzeja krājumu savā skolā?

Pēc iepriekšēja pieteikuma uz skolu Ceļojošais muzeja krājums tiek izsūtīts kastē pirmdienas rītā, skola to saņem otrdien un no skolas kurjers to paņem piektdienas rītā. Aicinām Ceļojošo muzeja krājumu pieteikt savā skolā darbam vairākās klasēs.

Pieteikšanās anketa

Jau rezervētās nedēļas redzamas kalendārā zemāk. 

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties, rakstot e-pastu uz: ieva.laube@mvm.gov.lv

 

Ceļojošais muzeja krājums radīts Erasmus+ projekta “Viens vesels: iekļaujoši mācību līdzekļi skolēniem” (One Health: inclusive learning tools for pupils, projekta nr.: KA210-SCH-AE6FC11E) ietvaros, Medicīnas vēstures muzejam sadarbojoties ar radošo apvienību "Kolektīvs", ārsti-psihoterapeiti dr. Leldi Smilti-Breču, kustību speciālisti Madaru Garklāvu un veterinārārsti Astru Ārni.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

 

 

2024   Jūlijs

 • P

 • O

 • T

 • C

 • P

 • Se

 • Sv

 •  

  1

 •  

  2

 •  

  3

 •  

  4

 •  

  5

 •  

  6

 •  

  7

 •  

  8

 •  

  9

 •  

  10

 •  

  11

 •  

  12

 •  

  13

 •  

  14

 •  

  15

 •  

  16

 •  

  17

 •  

  18

 •  

  19

 •  

  20

 •  

  21

 •  

  22

 •  

  23

 •  

  24

 •  

  25

 •  

  26

 •  

  27

 •  

  28

 •  

  29

 •  

  30

 •  

  31

Dalīties:

Mēs gribam iepazīt savu apmeklētāju, lai veidotu labāku piedāvājumu tieši Tev – piekritīsi sīkdatnēm?