Pieteikšanās krājuma apmeklējumam

 

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs ir atvērts krājuma apmeklējuma pieteikumiem pētniecības nolūkā. Ar krājuma apmeklējuma noteikumiem var iepazīties šeit.

Lūdzam ņemt vērā, ka apmeklētāju apkalpošana notiek rindas kārtībā, tāpēc uz krājuma apmeklējumu var nākties gaidīt.

Lūdzam aizpildīt krājuma apmeklējuma pieteikuma formu (iesniegumu) un nosūtīt to uz e-pasta adresi info@mvm.gov.lv.

Meklējiet informāciju par krājuma priekšmetiem arī Nacionālajā Muzeju krājuma kopkatalogā! Ņemiet vērā, ka Nacionālajā Muzeju krājuma kopkatalogā pašlaik nav pieejama informācija par visiem muzeja krājuma priekšmetiem.

 

Pieprasījumi pa tālruni vai e-pastā

Muzejs sniedz informāciju tikai par jautājumiem, kas saistīti ar krājuma priekšmetiem, bet neveic izpēti par jūs interesējošām tēmām.

 

Apmeklējuma pieteikšana un atcelšana

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs krājuma apmeklētājus apkalpo atbilstoši krājuma apmeklējuma noteikumiem. Lai atvieglotu pieprasījumu apstrādi, lūgums pēc iespējas precīzāk krājuma apmeklējuma pieteikuma formā (iesniegumā) definēt jūsu intereses un mērķus. Kad pieprasījums būs saņemts, tas tiks nodots atbildīgajam krājuma glabātajam, kurš ar jums sazināsies ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, lai vienotos par iespējamo krājuma apmeklējuma datumu un laiku.

Ja jums negaidīti nākas atcelt krājuma apmeklējumu, lūdzam par to informēt pēc iespējas savlaicīgi.

 

Krājuma apmeklējums

Apmeklējot krājumu, jums būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

 

Fotografēšana (reproducēšana) krājuma apmeklējuma laikā

Krājuma apmeklējuma laikā jums var atļaut veikt atsevišķu krājuma priekšmetu fotografēšanu privātām, nekomerciālām izpētes vajadzībām. Lūdzam ņemt vērā, ka krājuma priekšmetus, kuru fotografēšanas atļauja nav saņemta, fotografēt aizliegts autortiesību aizsardzības, saglabāšanas vai citu nosacījumu dēļ.

Ja krājuma apmeklējuma laikā vēlaties fotografēt krājuma priekšmetus, jums būs jāaizpilda iesniegums par krājuma priekšmetu fotografēšanu (reproducēšanu) privātai lietošanai.

Mēs gribam iepazīt savu apmeklētāju, lai veidotu labāku piedāvājumu tieši Tev – piekritīsi sīkdatnēm?