Krājuma priekšmetu deponēšana

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs glabā daudzveidīgu un starptautiski nozīmīgu krājumu, kura apjoms pārsniedz 200 000 vienību: priekšmetus, dokumentus, fotogrāfijas u. c. liecības par medicīnas vēsturi.

Lai veicinātu krājuma publisko pieejamību, muzejs veic īstermiņa un ilgtermiņa deponējumus dažādām vietēja un starptautiska mēroga institūcijām.

 

Deponējuma pieprasījums

Ja vēlaties deponēt priekšmetus no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma, lūdzu, vispirms pārliecinieties, vai spējat pildīt zemāk minētos nosacījumus.

Deponējuma pieprasījums kā oficiāla vēstule (uz iestādes vai uzņēmuma veidlapas) jāadresē Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktoram Kasparam Vanagam, nosūtot to uz muzeja adresi Ukrainas neatkarības ielā 1, Rīga, LV–1010 vai uz e-pasta adresi info@mvm.gov.lv (ja vēstule ir parakstīta elektroniski). Pēc deponējuma pieprasījuma saņemšanas muzeja pārstāvji ar jums sazināsies par pieprasījuma izskatīšanas termiņu.

Deponējuma pieprasījums jāiesniedz vismaz 6 mēnešus iepriekš, ja vēlaties deponēt 5 priekšmetus un vairāk, un ne vēlāk kā 3 mēnešus iepriekš, ja vēlaties deponēt mazāk nekā 5 priekšmetus. Šie termiņi neattiecas uz institūcijām, kas muzeja priekšmetus deponē par maksu, tomēr jāņem vērā, ka savlaicīga deponējuma pieprasījuma iesniegšana būtiski palielina sadarbības iespēju.

Savlaicīgs deponējuma pieprasījums palielina deponējuma iespēju situācijās, kad priekšmeti ir konservējami vai interesē arī citus iespējamos deponējuma ņēmējus.

Pārliecinieties, ka deponējuma pieprasījumā ir iekļauta sekojoša informācija:

 • deponējuma mērķis (t. i., izstādes, ekspozīcijas, filmas v. tml. nosaukums);
 • izstādes vai ekspozīcijas norises laiks (no–līdz) / epizodes filmēšanas datums;
 • deponējuma eksponēšanas vieta;
 • paskaidrojums, kā pieprasītie krājuma priekšmeti iekļaujas izstādes, ekspozīcijas, filmas v. tml. koncepcijā;
 • pilna informācija par pieprasītajiem krājuma priekšmetiem, t. sk. muzeja inventāra numuri (var pievienot pielikumā kā sarakstu);
 • deponējuma periods;
 • informācija par drošības garantijām, t. sk. apdrošināšanu (ja tiek prasīta);
 • deponējuma ņēmēja pilnvarotās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija;
 • deponējuma ņēmēja rekvizīti.

 

Pamatnosacījumi

Lai saņemtu deponējumu, lūdzu pārliecinieties, ka spējat pildīt sekojošus nosacījumus:

1. Apdrošināšana

Deponētos priekšmetus deponējuma ņēmējs apdrošina, izņemot gadījumus, ja deponējuma ņēmējs ir akreditēts muzejs, valsts vai pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcija vai deponējuma termiņš nepārsniedz vienu kalendāra nedēļu un Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma komisija atzīst, ka tiek deponēts tipveida priekšmets.

2. Eksponēšana

Ikvienam deponējuma ņēmējam savlaicīgi jāinformē Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs par plānotajām krājuma priekšmeta eksponēšanas metodēm, lai pārliecinātos, ka tās nav pretrunā ar preventīvās saglabāšanas standartiem. Deponējuma ņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par izmaksām, kas saistītas ar priekšmeta rāmēšanu (ja tāda nepieciešama) un uzstādīšanu (t. sk. par vitrīnām, podestiem, kupoliem, norobežojuma barjerām – ja nepieciešams). Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs var pieprasīt deponējuma ņēmēju apmaksātu kurjera uzraudzību priekšmeta transportēšanas, uzstādīšanas un demontāžas laikā, lai pārliecinātos par līgumā ietverto nosacījumu ievērošanu.

Ja deponējuma laiks pārsniedz gadu, deponējuma ņēmējs sedz muzejam izdevumus, kas nepieciešami ikgadējām pārbaudēm par krājuma priekšmetu esību un glabāšanas apstākļiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” 93. punktam.

3. Deponēšanas maksa

Deponēšanas maksa netiek pielāgota, ja deponējuma saņēmējs ir akreditēts muzejs, zinātniska institūcija, augstskola vai Veselības ministrijas padotības iestāde.

Saskaņā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādi deponēšanas maksa tiek pielāgota neakreditētiem muzejiem un citām institūcijām:

 • kultūras un izglītības mērķiem 1 vienība 1 dienu 5,00 EUR;
 • komerciāliem un izklaides mērķiem 1 vienība 1 dienu 30,00 EUR;
 • komerciāliem un izklaides mērķiem par īpaši saudzējamu krājuma priekšmetu deponēšanu 1 vienība 1 dienu 150,00 EUR.

4. Risku pārvaldība

Ikvienam deponējuma ņēmējam jāpārliecinās, ka telpas un vitrīnas, kurās (kaut īslaicīgi) tiek izvietoti Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājuma priekšmeti, atbilst drošības un vides prasību standartiem. Deponējuma ņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par risku novērtējumu, kas saistīts ar deponētajiem krājuma priekšmetiem.

5. Pakošana un transportēšana

Priekšmetu iepakošanu pirms deponēšanas veic Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs vai atbildīgās transporta kompānijas aģenti muzeja speciālistu uzraudzībā. Priekšmetu iepakošanu pēc deponēšanas veic deponējuma ņēmējs vai atbildīgās transporta kompānijas aģenti, deponējuma ņēmēja pārstāvja vai Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja kurjera (ja par to bijusi vienošanās) uzraudzībā, izmantojot tos (tādus) pašus materiālus un metodes, kas izmantoti, priekšmetus saņemot. Visus izdevumus, kas saistīti ar priekšmetu transportēšanu sedz deponējuma ņēmējs.

 

Deponējuma atteikums

Muzejs var atteikt iespēju deponēt priekšmetu, ja:

 • deponējuma pieprasījums ir saņemts pārāk vēlu;
 • nav pabeigta attiecīgā priekšmeta uzskaite;
 • tas ir slikti saglabājies;
 • tas tiek eksponēts vai to tiek plānots eksponēt citā izstādē vai pastāvīgajā ekspozīcijā;
 • tas ir izdots (deponēts) ārpus muzeja;
 • tā izmantošanas mērķis nav saistīts ar pasākumiem zinātnes, kultūras, estētiskās audzināšanas un izglītības jomās;
 • tas atrodas konservācijā vai restaurācijā;
 • priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos;
 • deponējuma ņēmējs nevar nodrošināt eksponēšanas un saglabāšanas apstākļus.

Mēs gribam iepazīt savu apmeklētāju, lai veidotu labāku piedāvājumu tieši Tev – piekritīsi sīkdatnēm?