Rekvizīti

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Reģ. Nr. 90000013555

Ukrainas neatkarības iela 1, Rīga, LV-1010, tālr. 67222665

E-pasts: info@mvm.gov.lv, www.mvm.lv

Norēķinu konts: Valsts kase, kods TRELLV22

Konts: LV45TREL2290573003000

Mēs gribam iepazīt savu apmeklētāju, lai veidotu labāku piedāvājumu tieši Tev – piekritīsi sīkdatnēm?